Кога да използваме DVR и кога NVR рекордер – разлики

От известно време на пазара се появи нов вид записващо устройство и възникнаха въпроси за неговото приложение.Така рекордерите станаха два основни вида – DVR и NVR. За да отговорим на въпросите на нашите читатели свързани с новия рекордер, в тази статия ще представим на кратко какви са разликите между тях и кога се използват. Повече информация